วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2552

งานเขียนอาจารย์เกยูร

งานเขียนวิชา๓ษาไทย

ไดร์อารี่ออนไลน์

21 สิงหาคม 2552 เป็นวันแรกที่เขียนไดร์อารี่ วันนี้เป็นวันที่แสนจะสบายเพราะว่าไม่ต้องเรียนตั้งหลายวิชา แล้วอาทิตย์หน้าก็จะเป็นกีฬาสีแล้ว ตื่นเต้นจัง หุหุ

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2552